Работен семинар по проект LACS

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Работен семинар по проект LACS

Информация за работен семинар по проект “Empowering Language networks” (LACS)

22.05.2014 г. – 23.05.2014 г.

В рамките на проекта: „Empowering language networks” (LACS) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац

Краен срок за подаване на документи от кандидатите към  МОН: 16.04.2014

Начин на подаване на документите към МОН: електронно, на ел.поща: [email protected].

Работни езици: английски и немски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://lacs.ecml.at.

Необходими документи:

 1. Кратка мотивация;
 2. Автобиографична справка / CV;
 3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта;
 4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците:

 • Преподаватели, обучаващи учители (по чужди, майчини, национални езици)
 • Учители по езици

Опит и изискуеми компетенции:

 • Активно участие в национални или международни асоциации на учители по езици (чужди модерни езици; стари езици, свързани с наследството; официални езици) или в други организации, предоставящи професионална подготовка и обучение на учители по езици;
 • Готовност и способност кандидатът да се свърже с други организации, за да популяризира проектите на Центъра.

От участниците се очаква:

 • Да проучат кои са националните и регионални асоциации и организации за езиково обучение;
 • Да се свържат с асоциациите в региона;
 • Да покажат готовност да организират събитие, с което да проучат начини за адаптиране на проектите на Центъра към националния/регионален/местен контекст; да направят принос към публикация.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“