Информационен ден по приоритет КОСМОС

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Информационен ден по приоритет КОСМОС

Информационен ден по приоритет КОСМОС на HORIZON2020, 16 октомври 2013 г.

На 16 октомври 2013 г. в хотел Шератон ще бъде проведен първият информационен ден по приоритет КОСМОС на HORIZON2020, който е част от поредицата срещи „The Countdown on Horizon 2020 Space Tour“, организирани от националните контактни лица по приоритет „Космос“.

Програмата включва:

  • представяне на визията на Министерство на образованието и науката за участието на България в Хоризонт 2020
  • правилата за участие в програма Хоризонт 2020
  • представяне на приоритет „Космос“, както и основните направления в предстоящите два конкурса
  • представяне на ключови организации в областта на приоритет „Космос“

Повече информация за срещата, както и възможност за регистрация може да намерите на интеренет адрес: http://www.b2match.eu/h2020spacetour/pages/sofia

На срещата освен специфичните теми по предстоящите конкурси на приоритет КОСМОС, ще бъде представена от страна на експерти от ЕК и самата програма HORIZON2020 – специфики и правила за участие.

Очаква се на срещата да присъстват и представители на съседни на България страни, както и няколко големи фирми и изследователски структури от Германия, Франция, Италия и Великобритания, както и национални контактни лица. Освен предствавители на ЕК, ще присъстват и експерти от Европейската Космическа Агения, Galileo, GMES/Copernicus bureau.

Участието в срещата е безплатно, желаещите да се включат могат да се регистрират  на интернет адрес: http://www.b2match.eu/h2020spacetour/participants/new

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“