Покана за участие в широко-спектърен международен проект в сферата на научния анализ

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Покана за участие в широко-спектърен международен проект в сферата на научния анализ

Покана за участие в широко-спектърен международен проект в сферата на научния анализ

Международната Академия за наука и висше образование (International Academy of Science and Higher Education) Великобритания, отправя покана за участие в широко-спектърен международен проект в сферата на научния анализ. Включването в проекта ще даде възможност на участниците да публикуват своите разработки в британски сборници с материали и да получат публичност в международното научно общество като вземат участие в национални и международни шампионати по научен анализ.

Успешното участие в научноизследователските шампионати ще повиши рейтинга на международните цитирания, като даде възможност за достъп до престижни заглавия, академични степени, дипломи, парични награди в най-развитите държави в света.

Има два варианта за участие в проекта:

 1. като участник в научноизследователски шампионат по анализ;
 2. като участник в международна научна конференция

Две онлайн конференции на 29 август – 05 септември 2013 г.

 1. Международни научни изследвания и практика „Земята в пространствено-времева координатна система“
  Предмет: Земя и космически науки
  Крайна дата за заявка на участие: 28 август 2013 г.
  За допълнителна информация: http://gisap.eu/node/16791
 2. Международни научни изследвания и практика „Подреден хаос: съвременни проблеми на физическите, математическите и химическите науки“
  Предмет: физика, математика и химия
  Крайна дата за заявка на участие: 28 август 2013 г.
  За допълнителна информация: http://gisap.eu/node/16793

Две онлайн конференции на 26 септември - 01 октомври 2013 г.

 1. Международни научни изследвания и практика „Формиране и качествено развитие на съвременните образователни системи“
  Предмет: педагогически науки
  Крайна дата за заявка на участие: 25 септември 2013 г.
  За допълнителна информация: http://gisap.eu/node/16810
 2. Международни научни изследвания и практика „Държавата, корпорацията и личността: съотношение на права, икономически интереси и начини за тяхната реализация“
  Предмет: икономически, управленски и юридически науки
  Крайна дата за заявка на участие: 25 септември 2013 г.
  За допълнителна информация: http://gisap.eu/node/16812

Заявленията за участие се изпращат на интеренет адрес: http://gisap.eu/zayavka.
За още допълнителна информация: http://www.facebook.com/iashe.gisap
http://vk.com/gisap
http://twitter.com/Gisapeu

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“