Участие в дейността на Международния съюз по далекосъобщения

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Участие в дейността на Международния съюз по далекосъобщения

Участие в дейността на Международния съюз по далекосъобщения

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИ И УНИВЕРСИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

14 март 2011 г.

Представителите на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) са взели решение да допуснат изследователските институции и университетите, работещи в сферата на далекосъобщенията, за участие в дейността на трите сектора на МСД - развитие, стандартизация и радиосъобщения.

Допускът е свързан с процедура на селекция и заплащане на годишен членски внос в размер на 3975 швейцарски франка, платими от всяка институция. Този размер на вноската е валиден при спазване на преференциалните условия в рамките на четиригодишния пробен период (до 2014 г.).

Детайлна информация относно възможностите за участие, както и формуляри за кандидатстване са публикувани на интернет адрес: www.itu.int/members/academia/index.html

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“