Европейска консултация по Зелената книга

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Европейска консултация по Зелената книга

ЕВРОПЕЙСКА КОНСУЛТАЦИЯ по Зелената книга

ЕВРОПЕЙСКА КОНСУЛТАЦИЯ по Зелената книга за изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране на науката и иновациите

На 9 февруари 2011 г. Европейската комисия публикува Зелена книга - от  предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите.

С нея се поставя началото на публична дискусия по основните въпроси, които трябва да се вземат предвид в бъдещите програми на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите.

Консултацията е отворена до  20 май 2011 г. на адрес: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm

Приканваме всички заинтересовани страни (университети, научни институции, МСП, НПО и др.) да вземат активно участие в консултацията.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“