„Изследване на образованието по предприемачество”

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » „Изследване на образованието по предприемачество”

„Изследване на образованието по предприемачество”

„Изследване на образованието по предприемачество” (Entrepreneurship Education Research Project) – University of Wisconsin – Milwaukee

Visit www.entrepeduc.org for more information on this project

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“