Обучителни семинари за достъп до базите данни с научни публикации

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Обучителни семинари за достъп до базите данни с научни публикации

Обучителни семинари за достъп до базите данни с научни публикации

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОРГАНИЗИРА ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ за достъп до базите данни с научни публикации в ProQuest, ScienceDirect, Scopus

Министерството на образованието и науката, с подкрепата на ПроКуест и Елзевир, организира от 17 до 20 март 2009 г. обучителни семинари  в Българската академия на науките, Софийския университет,  Медицинския университет и Университета за национално и световно стопанство. Благодарение на любезното съдействие на УНСС в компютърната зала на библиотеката, която разполага със оборудвани 70 работни места,  ще могат да се обучат преподаватели  и студенти както от УНСС така и от ТУ, ХТМУ, УАСГ, МГУ, ЛТУ, СВУБИТ, ЮЗУ и др. Поканени са всички заинтересовани.

Между 16 и 20 февруари 2009 г. МОН организира обучителни семинари в Пловдив, Бургас, Варна и Русе, на които бяха представени базите данни в платформите ProQuest, ScienceDirect, Scopus, ISI Web of Knowledge и др.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“