Конкурси и резултати

Начало » Наука » Конкурси и резултати

Награди за принос в науката „Питагор“ 2021 г. https://www.mon.bg/bg/100944


23. Национален конкурс „Млади таланти“ 2021 г. https://www.mon.bg/bg/100923


Заповед № РД09-470/ 25.02.2021 г. за определяне състав на жури за Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г. (публ. 29.04.2021 г.)
Заповед № РД09-1021/29.04.2021 г. за награждаване на отличените проектни предложения участвали в Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г. (публ. 29.04.2021 г.)


Стипендии за постдокторска специализация в Япония - JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2021 (публ. 18.11.2020 г.)
https://mon.bg/bg/100888

Лице за контакт в МОН по Програмата е: г-н Ангел Апостолов, тел.: (02) 424 11 25, e-mail: [email protected] 


Фонд „Научни изследвания“ набира оценители и членове на постоянни научно-експертни комисии и отправя покана за кандидатстване за национално съфинансиране в утвърдени акции по програма COST Повече информация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“