Летни образователни курсове в Университета в Осло през 2014 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Летни образователни курсове в Университета в Осло през 2014 г.

Летни образователни курсове в Университета в Осло през 2014 г.

ОБЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ УНИВЕРСИТЕТА В ОСЛО, НОРВЕГИЯ В ПЕРИОДА 21 ЮНИ – 1 АВГУСТ 2014 г.

Международното лятно училище (ISS), организирано от Университета в Осло предлага възможност за участие на български представители в летните образователни курсове, които ще се проведат в периода 21 юни – 1 август 2014 г. на територията на университета, както следва:

  • 14 курса за студенти-бакалаври, които са насочени към норвежкия език, култура и общество;
  • 7 курса за студенти-магистри, с акцент върху теми от широк международен интерес.

Кандидатите могат да участват чрез попълване на онлайн заявление, на адрес: http://www.uio.no/english/studies/summerschool/

Крайният срок за подаване на заявления за стипендианти е 1 февруари 2014 г. Кандидати на собствена издръжка могат да подават заявления и след 1 февруари 2014 г., като приемът им ще зависи от запълнените до момента бройки.

Почти 27 500 студента от повече от 150 държави са участвали в ISS, от създаването му през 1947 г. През 2012 г., 585 студента от 90 различни държави са взели участие в шестседмичното интензивно обучение. През 2009 г. Университетът в Осло присъжда на ISS Наградата за „Най-добра среда за учене“.

Повече информация за стипендиите, начина на кандидатстване и програмата може да бъде получена на адрес: http://www.uio.no/english/studies/summerschool/, тел. (+47) 22 85 63 85
или на e-mail [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“