Конкурс по програмата PESTALOZZI 2011 г. Хелзинки, Финландия

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Учители" » Конкурс по програмата PESTALOZZI 2011 г. Хелзинки, Финландия

Конкурс по програмата PESTALOZZI

КОНКУРС за номиниране на български участници в ново краткосрочно обучение за 2011 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

11.10.2011 – 13.10.2011  

Тема: „Democratic school: Children’s rights and participation in basic education”
Място: Хелзинки, Финландия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 17.06.2011 г.
Дата за провеждане на събеседване с подалите документи кандидати: 22.06.2011 г.
Работен език: английски
Целева група: учители, преподаватели които подготвят учители, директори на училища;

Повече информация относно целите, описанието и програмата на самите обучения, можете да изтеглите оттук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/workshop_en.asp 

Необходимите документи за допускане до конкурс за участие в обучението по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в Деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция МЕС.

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие;
  2. CV;
  3. Мотивация;
  4. Документ за владеене на английски език;
  5. Документ от прекия работодател, че е съгласен с това участие;
  6. Попълнен апликационен формуляр, който може да бъде изтеглед от тук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_en.asp#TopOfPage   

За допълнителна информация:
Красимира Тодорова, e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“