Конкурс за стипендии в Университета на гр. Лувен-ла-Ньов, Кралство Белгия 2011 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Учители" » Конкурс за стипендии в Университета на гр. Лувен-ла-Ньов, Кралство Белгия 2011 г.

Конкурс за стипендии в Университета на гр. Лувен-ла-Ньов, Кралство Белгия

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за отпускане на две стипендии, за учители по френски език - български граждани, за летен курс през периода 01.08.2011 г. - 20.08.2011 г. в Университета на гр. Лувен-ла-Ньов, Кралство Белгия, на основание на Програмата за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Френската общност на Белгия.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да са български граждани;
 2. Да работят като учители по френски език на щатна длъжност в системата на българското училищно образование;
 3. Да не са ползвали през последните 3 години стипендия, предоставена от белгийската страна.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Международно и европейско сътрудничество" с опис на приложените документи;
 2. Формуляр за кандидатстване (изтегли  ТУК)
 3. Професионална автобиография (Europass CV) на български и на френски език;
 4. Копие от личната карта;
 5. Копие от диплома за завършено висше образование на български и на френски език;
 6. Мотивация на български и на френски език;
 7. Предложение от местоработата за участие в курса;
 8. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Международно и европейско сътрудничество" в МОМН.

Документите се подават в деловодството на МОМН, бул. „Княз Дондуков № 2А, 1000 София, до 21 април 2011 г. включително всеки делничен ден от 9 до 17.30 часа. За справки - телефон 9217 631.

Кандидатите ще бъдат поканени на събеседване в МОМН след 26 април 2011 г. Окончателният избор е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“