Стипендии за обучение латвийски висши училища и научни организации за учебната 2013-2014 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии за обучение латвийски висши училища и научни организации за учебната 2013-2014 г.

Стипендии за обучение

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за предоставяне на стипендии за обучение с продължителност до 10 месеца в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2013-2014 година и участие в летни семинари.

Стипендиите са предназначени за студенти, изследователи и преподаватели, граждани на Република България.

Стипендиите включват:

A)  Частичен срок на обучение (до 10 месеца, за докторанти - до 11 месеца):

  1. За студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър размерът на месечната стипендия е 350 латвийски лата;
  2. За докторанти размерът на месечната стипендия е 470 латвийски лата;

Б) Краткосрочен престой за провеждане на научни изследвания и/или провеждане на лекции - размерът на дневната стипендия е 20 латвийски лата и възможност за частично покриване на разходите за настаняване (до 120 латвийски лата в рамките на един календарен месец).

B) Участие в следните летни семинари:

Отнася се за студенти и научни работници - размерът на стипендията е 500 латвийски лата. Стипендията се предоставя директно на организиращите университети, а не на участниците, които заплащат сами транспортните разходите до мястото на провеждане на обучението и обратно.

Кандидатите - български граждани, самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в конкурсите в срок от 1 март 2013 до 1 май 2013 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляри за участие може да бъде намерена на следния адрес: 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“