Информация за обучение на български граждани в Република Корея

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Информация за обучение на български граждани в Република Корея

Информация за обучение на български граждани в Република Корея

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Правителството на Република Корея предоставя четири стипендии за български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър" или образователна и научна степен „доктор", считано от м. септември 2013 г.

Одобрените кандидати ще бъдат освободени от заплащане на такса за обучение, ще им бъде предоставено двупосочен самолетен билет, месечна сума и медицинска застраховка.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация за програмата на следния електронен адрес:
http://studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do 

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи до посолството на Република Корея в София, съгласно изискванията, посочени от корейската страна до 22 март 2013 г.

Посолството ще проведе събеседване с допуснатите кандидати в началото на м. април 2013.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“