Международна Програма по гръцки език, история и култура през 2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Международна Програма по гръцки език, история и култура през 2012 г.

Международна Програма по гръцки език, история и култура през 2012 г.

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА, СЪВМЕСТНО С ФОНДАЦИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЛУОСТРОВ ХЕМОС - ГМХА В СОЛУН ОРГАНИЗИРАТ

Международна Програма по гръцки език, история и култура през 2012 г., отнасящи се за чуждестранни граждани.

Стипендиите обхващат следните възможности за обучение:

  • стипендии за участници в курсове и семинари по съвременен гръцки език и култура - за периода от 29 юли до 26 август 2012 г. (Отнася се за студенти и млади учени от университети, в който се преподава или имат обект на обучение гръцки език, история и култура. Необходимо е кандидатите да владеят гръцки език на задоволително ниво и да са на възраст до 50 години).

Обучаващите се в тази категория не получават диплома за завършена степен на обучение.

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмите по електронен път - до фондацията на адрес [email protected] най-късно до 22 юни 2012 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.imxa.gr.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“