Информация за възможност за обучение на български студенти в Чешкия технически университет - Прага

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Информация за възможност за обучение на български студенти в Чешкия технически университет - Прага

Възможност за обучение на български студенти в Чешкия технически университет - Прага

ИНФОРМАЦИЯ за възможност за обучение на български студенти в Чешкия технически университет - Прага, Чешка Република

Факултетът по транспортни науки към Чешкия технически университет - Прага предлага обучение в магистърска програма по интелигентни транспортни системи.

За обучение в програмата могат да кандидатстват и чуждестранни студенти.

Записването е до 31 март 2012 г. по електронен път на адрес: www.prihlaska.cvut.cz.

Подробна информация за програмата, факултета и университета може да бъде намерена на адресите: www.cvut.cz и www.fd.cvut.cz.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“