Обучение в Азербайджанската дипломатическа академия на Азербайджанската Република

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Обучение в Азербайджанската дипломатическа академия на Азербайджанската Република

Обучение в Азербайджанската дипломатическа академия на Азербайджанската Република

ИНФОРМАЦИЯ  за възможности за обучение в Азербайджанската дипломатическа академия към Министерството на външните работи на Азербайджанската Република

Азербайджанската дипломатическа академия (АДА) към Министерството на външните работи на Република Азербайджан обявява конкурс за обучение на чуждестранни студенти, в т.ч. и български граждани за учебната 2012-2013 г.

АДА е първото училище по международни отношения на територията на Република Азербайджан с изградена Програма за развитие на лидерските умения. То предлага  обучение за придобиване както на бакалавърска, така и на магистърска образователно-квалификационна степен  по специалностите „Бизнес администрация”, „Дипломация и международни отношения” и „Международни отношения”

Кандидатите имат възможност за стипендия в зависимост от определени критерии, както и да получат кредитиране от азербайджанска страна за тяхното обучение.

Крайният срок за подаване на документи е 30.04.2012 г.

Подробна информация за реда и условията на кандидатстване, отпускане на стипендии, изтегляне на формуляри за участие, може да получите на следните електронни адреси:
http://ada.edu.az/admissions/
http://ada.edu.az/admissions/apply/instructions/
http://ada.edu.az/admissions/financial/
http://ada.edu.az/admissions/apply_ba/

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“