Стипендия за български граждани за обучение в Република Корея, 2012

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендия за български граждани за обучение в Република Корея, 2012

Стипендия за български граждани за обучение в Република Корея

Правителството на Република Корея предоставя една стипендия за български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър" или образователна и научна степен „доктор", считано от м. септември 2012 г.

Одобреният кандидат ще бъде освободен от заплащане на такса за обучение, ще му бъде предоставено двупосочен самолетен билет, месечна сума и медицинска застраховка.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация за програмата на следния електронен адрес: www.gks.go.kr.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи до посолството на Република Корея в София, съгласно изискванията, посочени от корейската страна до 26 март 2012 г. Посолството ще проведе събеседване с допуснатите кандидати в началото на м. април 2012 г.

Училището по обществена политика и мениджмънт към Корейския институт за развитие в Сеул (Korea Development Institute - School of Public Policy and Management) предоставя една стипендия за български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър", считано от 3 септември 2012 г.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация за програмата на следния електронен адрес:
http://www.kdischool.ac.kr/new/eng/admissions/application_i.jsp?include=/new/cms/home/eng/2012kgsp.jsp&cntType=Tl&cmid=10319&cname=NIIED+Guidelines

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейската страна до 23 март 2012 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“