НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2014 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2014 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2014 г.

Заповед за обявяване на НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2014 г.

РЕГЛАМЕНТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2014 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА КОНКУРСЕН ПРОЕКТ

Крайният срок за подаване на предложения за участие в Националния конкурс “Млади таланти” е 7 май 2014 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“