Съвместни проекти с МААЕ, 2014-2015 г.

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Съвместни проекти с МААЕ, 2014-2015 г.

Възможности за участие на български научно–изследователски звена в съвместни проекти с Международната агенция за атомна енергия за периода 2014-2015 г.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) цели насърчаване и подпомагане на изследвания в областта на атомната енергия за мирни цели по целия свят и нейното развитие и практическото приложение.

В програмата на МААЕ и на бюджета за 2014-2015 е заложена подкрепата на проекти за научни изследвания, сключването на договори (технически и за докторантури) и споразумения за изследвания с университети, колежи, изследователски центрове и лаборатории, както и с други институции в държавите-членки по въпроси, пряко свързани с работата на МААЕ.

Изследователските институти в държавите-членки имат възможност да участват в изследователски проекти в приоритетни за организацията области и координирани от нея.

Всички предложения ще бъда внимателно разгледани и Международната агенция за атомна енергия ще определи тези от тях, които ще бъдат подкрепени.  

Повече информация, както и формулярите за участие можете да намерите на сайта на МААЕ http://cra.iaea.org

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“