Стипендии “ФУЛБРАЙТ” и “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” през учебната 2012-2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии “ФУЛБРАЙТ” и “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” през учебната 2012-2013 г.

Стипендии “ФУЛБРАЙТ” и “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” през учебната 2012-2013 г.

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН

СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012-2013 ГОДИНА

Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2012-13 година:

 • Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
 • Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации (6 месеца)
 • Стипендии “Фулбрайт” за докторанти в областта на природо-математическите науки и технологиите (5 години)
 • Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
 • Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт  Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
 • Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за професионалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)
 • Стипендия за развитие на гражданското общество съвместно с Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (3-5 месеца)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИТЕ:

 • Българско гражданство (лица с двойно гражданство и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват)
 • Отлично владеене на английски език
 • Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE/GMAT за кандидатите в магистърски и докторски програми
 • Валиден резултат от тест TOEFL за кандидатите по програма “Хюбърт Хъмфри” и докторантите, заминаващи на специализация
 • Бакалавърска степен за кандидатите в магистърски и докторски програми
 • Статут на докторант за кандидатсващите за специализация
 • Докторска степен за преподаватели и изследователи
 • Добро здравословно състояние
 • Възраст под 40 години за кандидатите в магистърски и докторски програми и специализанти
 • Възраст под 50 години за кандидатите по програма “Хюбърт Хъмфри”

Не се допускат до участие студенти, които вече се обучават в американски университети.

Краен срок за подаване на документи: 2 май, 2011 г. 

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 2 май, 2011 г. се счита за предимство при кандидатстване.

 Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 19 септември, 2011 г. 

Информация и формуляри за кандидатстване:
на адрес http://www.fulbright.bg  и в Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” 
Централен офис: София, бул. Ал. Стамболийски № 17, 
ет. І, стаи 9 и 15, тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

Учебен Център към Комисия “Фулбрайт” 
предлага подготовка за iBT TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT и обучение по английски език на всички нива.

Информация и записване:
София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2, ап. 6, тел. 944 0441, e-mail: [email protected] 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“