Стипендии за български граждани за обучение в Сеулския национален университет

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии за български граждани за обучение в Сеулския национален университет

Стипендии за български граждани за обучение в Сеулския национален университет

Сеулският национален университет предоставя до три стипендии за български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” или образователна и научна степен „доктор” в  областта на информационните технологии, считано от м. септември 2012 г.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация за програмата на следните електронни адреси: 
http://itemep.snu.ac.kr;
www.useoul.edu;
http://itemep.snu.ac.kr/index.asp

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейския университет на следния адрес:
International IT Policy Program
Technology Management Economics and Policy Program
Bldg 37-307, Seoul National University
599, Gwanak-ro, Gwanak-gu
Seoul, Korea 151-742

Крайният срок за изпращане на документи е 27 февруари 2012 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“