Стипендии за академичната 2012-2013 г. на млади учени, отпуснати от Швейцарското правителство

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии за академичната 2012-2013 г. на млади учени, отпуснати от Швейцарското правителство

Стипендии за академичната 2012-2013 г. на млади учени, отпуснати от Швейцарското правителство

Швейцарското правителство отпуска стипендии за академичната 2012-2013 г. на млади учени завършили с отличие магистърска степен, които имат конкретен проект за докторантура, както и стипендии за магистърски програми в областта на изкуствата.

Процедурата за предварителен подбор на кандидатите се организира от Посолството на Швейцария и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий” в София.”

Подаването на документи се извършва от 2 до 6 януари 2012 г.

Подробна информация и формуляри може да намерите на официалния сайт на Посолството на Швейцария в София на адрес:
http://www.cmfnd.org/programms/bg/swiss/requirements.htm

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“