Програма „Еразмус Мундус” през 2011 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Програма „Еразмус Мундус” през 2011 г.

Програма „Еразмус Мундус” през 2011 г.

На 16.12.2010 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикувана Покана за представяне на предложения за изпълнение на програмата „Еразмус Мундус” през 2011 г.

Екипът на Еразмус Мундус организира на 7 февруари 2011 г. в гр. Брюксел „Информационен ден”. Регистрацията за участие е открита на интернет страница http://erasmusmundusinfoday2011.teamwork.fr.

За повече информация: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/events/infoday_2011_en.php.

Свободният брюкселски университет предлага докторски програми по Еразмус Мундус. http://www.erasmusmundus-gem.eu/how_to_apply.asp

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“