Условия и ред за кандидатстване по програмата YGGDRASIL 2011 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Условия и ред за кандидатстване по програмата YGGDRASIL 2011 г.

Условия и ред за кандидатстване за стипендии, предоставени от Норвежкия съвет за научни изследвания за докторанти и млади учени по програмата YGGDRASIL

ИНФОРМАЦИЯ  за условията и реда за кандидатстване за стипендии, предоставени от Норвежкия съвет за научни изследвания за докторанти и млади учени по програмата YGGDRASIL

Норвежкият научен съвет предоставя  по програмата YGGDRASIL стипендии за обучение с продължителност от 1 до 10 месеца в норвежки висши училища и научни организации за академичната 2011/2012 г. Програмата e предназначена за докторанти и млади учени от всички научни направления. Стипендиите се отпускат за кандидати от европейските страни, включително и от България, както и за кандидати от Аржентина, Бразилия, Чили, Египет, Индия, Израел, Япония, Мексико и Южна Африка.

Документите се подават в срок до 16.02.2011 г. Размерът на стипендиите е около 1500 евро месечно.

Повече информация за програмата и за документите за кандидатстване може да се намери на адреси:

Информацията за предоставените стипендии е публикувана и на приложената  брошура на Норвежкия съвет за научни изследвания.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“