Kонкурс за стипендии за следдипломно обучение за изучаване на гръцки език през 2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Kонкурс за стипендии за следдипломно обучение за изучаване на гръцки език през 2012 г.

Kонкурс за стипендии за следдипломно обучение за изучаване на гръцки език през 2012 г.

Държавната фондация за стипендии – Гърция /I.K.Y./ обявява конкурс за 60 стипендии за следдипломно обучение за изучаване на гръцки език през 2012 г., отнасящи се за чуждестранни граждани.

Стипендиите обхващат следните възможности за обучение:

  • до 60 стипендии за участници в курсове и семинари по съвременен гръцки език и култура – за 5 месеца от 9 януари 2012 г. до 8 юни 2012 г. (отнася се за лица под 40 години /родени след 1971 г./, завършили хуманитарни, социални и политически науки и да имат основно ниво на гръцки език).

Обучаващите се в тази категория не получават диплома за завършена степен на обучение.

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмите до Консулската служба на Посолството на Гърция в София или Генералното консулство на Гърция в Пловдив най-късно до 30 ноември 2011 г., а по електронен път – до 15 ноември 2011 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.iky.gr.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“