Отчети на Сметна палата

Начало » Документация » Отчети на Сметна палата

 

Обощен годишен финансов отчет, 2018 г.

(публ. 30.08.2019 г.)

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2018 г. на МОН и системата на средното образованието

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Министерство на образованието и науката за 2018 г.


Обощен годишен финансов отчет, 2017 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2017 г. на МОН и системата на средното образованието

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Министерство на образованието и науката за 2017 г.


Обощен годишен финансов отчет, 2016 г.


Обощен годишен финансов отчет, 2015 г.


Обощен годишен финансов отчет, 2014 г.


Обощен годишен финансов отчет, 2013 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2012


Обобщен годишен финансов отчет, 2011


Публикация на годишен финансов отчет, 2010, МОМН

Публикация на годишен финансов отчет, 2010, БАН

Публикация на годишен финансов отчет, 2010, ДВУ

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“