Следдипломни програми на Международния гръцки университет в Солун за учебната 2011-2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Следдипломни програми на Международния гръцки университет в Солун за учебната 2011-2012 г.

Следдипломни програми на Международния гръцки университет в Солун за учебната 2011-2012 г.

Международният гръцки университет в Солун (International Hellenic University of Thessaloniki) обявява конкурс за участие в следдипломните програми на университета за учебната 2011-2012 г.

Международният гръцки университет в Солун e първият държавен университет в Гърция с преподаване изцяло на английски език. Отпусканите стипендии по програмите покриват значителна част от таксите за обучение. В трите факултета в рамките на университета се предлага следното обучение:

Факултетът по икономика и бизнес администрация предлага три програми за следдипломна квалификация:

 1. Магистър по бизнес администрация
 2. Магистър по мениджмънт
 3. Магистър по банкиране и финанси

Факултетът по хуманитарни науки предлага следдипломна програма:

 1. Културни изследвания в Черно море със специализация потоци:
  - Археология - История
  - Политика - Икономика

Факултетът за наука и технологии предлага две програми за следдипломна квалификация:

 1. Магистър по енергийни системи със специализация потоци:
  - Управление на енергийни системи
  - Възобновяеми енергийни източници
 2. Магистър по информационни системи и комуникационни технологии със специализация потоци:
  - Информационните системи за управление
  - Комуникационни системи
  - Системи за управление на здравна информация
  - Информационни системи за устойчив растеж (Зелени ИКТ)

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмата до Международния гръцки университет в Солун, като курсовете започват след 30 септември 2011 г.

Повече информация за условията за участие и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.ihu.edu.gr.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“