Летен езиков курс по немски език в Центъра за чужди езици, плурилингвизъм и специализирана дидактика в Грац

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Летен езиков курс по немски език в Центъра за чужди езици, плурилингвизъм и специализирана дидактика в Грац

ИНФОРМАЦИЯ за летен езиков курс по немски език в Центъра за чужди езици, плурилингвизъм и специализирана дидактика в Грац

В периода 10-30 юли 2011 г. се провежда на летен езиков курс по немски език в Центъра за чужди езици, плурилингвизъм и специализирана дидактика в Грац.

В летния езиков курс изучаващите немски език ще могат да подобрят комуникативната си компетентност по езика, както и да научат повече за австрийската литература и култура по време на курса. Той е предназначен за хора, които имат постигнато ниво на владеене на немски език минимум B2 по Общата европейска езикова рамка и имат желание да продължат с неговото овладяване.

Езиковият курс се организира със съдействието на Австрийското министерство на науката, като за български участници таксата за обучение и квартира за периода 10-30 юли т.г. ще възлиза общо на 320 евро.

Повече информация на http://www.uni-graz.at/treffpunktsprachen/.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“