Информация за обучение в Арабска република Египет през 2011 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Информация за обучение в Арабска република Египет през 2011 г.

Информация за обучение в Арабска република Египет през 2011 г.

Правителството на Арабска република Египет отпуска две стипендии за български студенти за изучаване на арабски език за срок от осем месеца. Кандидатите следва да владеят на базисно ниво арабски език.

Университетът Ал Азар, Кайро (Al Azhar) предоставя три три стипендии за обучение  на религия, арабски език, литература  и култура. Кандидатите следва да владеят на много добро ниво арабски език. Стипендиите са с продължителност осем месеца.

Стипендиите включват освобождаване от такси за обучение. Всички останали разходи се поемат от кандидатите.

Документи за кандидатстване:

  • Диплома за завършено средно образование;
  • Удостоверение от висше училище, че кандидатът изучава арабски език;
  • Попълнени формуляри
  • Удостоверение за раждане;
  • Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че кандидатът не е болен от заразни болести;
  • Копие на паспорта и шест снимки;
  • Приемат се оригинални документи, преведени на арабски, английски или френски език, легализирани в Министерството на външните работи на Република България.

Документите се подават в Посолството на Арабската република Египет в София в срок до 30 юни 2011 година.

Посолството ще проведе с кандидатите тест за определяне на нивото на владеене на арабски език. На одобрените кандидати няма да бъде разрешено да работят по време на обучението в Египет.

За повече информация:
тел. 988 1509 в Посолството на Арабската република Египет в София.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“