Антикорупция

Начало » Антикорупция

 

Антикорупционен план в системата на образованието и науката (2016-2020 г.)

 


  • Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ


Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“