Обучение в Будапещенския университет „Корвинус”

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Обучение в Будапещенския университет „Корвинус”

Обучение в Будапещенския университет „Корвинус”

ИНФОРМАЦИЯ за възможност за обучение в Будапещенския университет „Корвинус” по магистърска програма, свързана с проблемите на икономиката и бизнеса

Университетът „Корвинус” в Будапеща е водещо висше училище в областта на икономическите науки в Унгария, известен в миналото като Будапещенски икономически университет и Висш икономически институт „Карл Маркс”, в който се обучават множество чуждестранни студенти, включително и от България.

Факултетът по икономически науки към Университета „Корвинус” е обявил двугодишна магистърска програма по международна икономика и бизнес (Master of art in International Economy and Business) за учебната 2010-2011 г. Обучението ще се проведе на английски език.   

Приемният изпит за кандидатите от чужбина е организиран по електронен път.

Подробна информация за реда и условията за кандидатстване може да се намери на интернет-страницата на университета: http://economics.uni-corvinus.hu или на адрес: [email protected].

Интересуващите се от обучението по магистърската програма могат да получат и печатна брошура на английски език на Факултета по икономически науки към Университета „Корвинус” в Министерството на образованието, младежта и науката, бул. „Княз Дондуков” № 2 А, София, стая № 552, тел. 9217 401.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“