Обучение на български студенти в Арабска република Египет през 2011 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Обучение на български студенти в Арабска република Египет през 2011 г.

Обучение на български студенти в Арабска република Египет през 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ за възможност за обучение на български студенти в Арабска република Египет през 2011 година

Правителството на Арабска република Египет отпуска две стипендии за български студенти за изучаване на арабски език за срок от осем месеца през 2011 г. Стипендиите включват освобождаване от такси за обучение. Всички останали разходи се поемат от кандидатите.

Документи за кандидатстване:

  • Диплома за завършено средно образование;
  • Удостоверение от висше училище, че кандидатът изучава арабски език;
  • Попълнени формуляри;
  • Удостоверение за раждане;
  • Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че кандидатът не е болен от заразни болести;
  • Копие на паспорта и шест снимки;
  • Приемат се оригинални документи, преведени на арабски, английски или френски език, легализирани в Министерството на външните работи на Република България.

Документите се подават в Посолството на Арабската република Египет в София в срок до 28 февруари 2011 година.Посолството ще проведе с кандидатите тест за определяне на нивото на владеене на арабски език. На одобрените кандидати няма да бъде разрешено да работят по време на обучението в Египет.

За повече информация: тел. 988 1509 в Посолството на Арабската република Египет в София.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“