ПРОЕКТИ по секторната програма „ЖАН МОНЕ” през 2011 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » ПРОЕКТИ по секторната програма „ЖАН МОНЕ” през 2011 г.

ПРОЕКТИ по СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЖАН МОНЕ”

На 27.10.2010 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикувана Покана за представяне на предложения за изпълнение на програмата „Учене през целия живот” през 2011 г.

В областта на висшето образование секторната програма „Жан Моне”, която е част от общата рамкова програма, е от първостепенно значение за висшите училища при обучението и изследванията в областта на европейската интеграция.

Крайният срок за представяне на нови проекти за финансиране е 15.02.2011 г.

Основната информация за програмата „Жан Моне”, включително и формулярите за заявление за участие са представена на интернет страницата:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_ka1_2011_en.php,
а основната част от нормативната уредба е на адрес:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“