Конкурс за набиране на проекти в рамките на програмата SCOPES за периода 2013 - 2016 г.

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Конкурс за набиране на проекти в рамките на програмата SCOPES за периода 2013 - 2016 г.

Конкурс за набиране на проекти в рамките на програмата SCOPES за научно сътрудничество между Швейцария и страните от Източна Европа за периода 2013 - 2016 г.

ШВЕЙЦАРСКАТА НАУЧНА ФОНДАЦИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ  в рамките на програмата SCOPES за научно сътрудничество между Швейцария и страните от Източна Европа за периода 2013 - 2016 г.

Програма SCOPES е част от дейностите на Швейцарското федерално правителство в подкрепа на научните изследвания в страните от Източна Европа. Основна цел да програмата е да обезпечи съвместната работа на научни колективи и институции от Швейцария и от страните на Източна Европа и новите независими републики на бившия Съветски съюз, които са в период на преход.  Участието на учени от България (и други нови страни-членки на ЕС) се допуска само в многостранен проект в качеството им на посредник между швейцарския екип и страната бенефициент.

Швейцарската научна фондация набира предложения по Програма SCOPES 2013 – 2016 г. в периода от 20 март до 20 септември 2013 г.

Общият бюджет на Програмата е 16 милиона швейцарски франка и включва следните финансиращи схеми:

  • Конференции (Conference Grants) – Подпомага участието на учени и изследователи от страните от Източна Европа да участват в конференции, които се провеждат в Швейцария, като обезпечава пътуването и настаняването им за периода на конференцията (заявления могат да се подават постоянно);
  • Научни проекти (Joint Research Project) – обезпечава изпълнението на съвместни иновативни научни проекти между учени от страните партньори (страните от Източна Европа, Швейцария и новите страни-членки на ЕС) по специфични проблеми във всички области на научните изследвания (подават се заявление в рамките на обявен конкурс);
  • Подготовка на проект (Preparatory Grants) – обезпечава срещи на учените с цел подготовката на съвместен научен проект (подават се заявление в рамките на обявен конкурс за научни проекти);
  • Научни резултати (Valorisation Grants) – има за цел да увеличи социалното и икономическо въздействието на научните резултати от съвместните научни проекти и да осигури тяхната устойчивост (заявления се подават в края на изпълнението на научния проект).

Повече информация може да получите от обявата на Швейцарската научна фондация, или на адрес: http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/default.aspx

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“