Четвърти конкурс за двустранно сътрудничество между Република България и Република Словакия, 2013-2015 г.

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Четвърти конкурс за двустранно сътрудничество между Република България и Република Словакия, 2013-2015 г.

Четвърти конкурс за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Република Словакия за периода 2013-2015 г.

Въз основа на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Словашката република за научно и технологично сътрудничество, подписан на 1 декември 2005 г. в София, Фонд «Научни изследвания» към Министерството на образованието, младежи и науката на Република България

ОБЯВЯВА Конкурс за представяне на предложения за научни изследователски проекти за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Словашката република

Начало на конкурса: 7 май 2013 г.

Краен срок за подаване на проектите: 8 юли 2013.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“