4-тата Конференция на ректорите

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » 4-тата Конференция на ректорите

ЧЕТВЪРТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕКТОРИТЕ НА ФОРУМА АЗИЯ-ЕВРОПА (АСЕМ) И СЪПЪТСТВАЩИЯТ 2-РИ ФОРУМ НА СТУДЕНТИТЕ НА АСЕМ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ПЕРИОДА 23-26.09.2014 Г. В БАНКОК, ТАЙЛАНД

В периода 23-26.09.2014 г. в Банкок, Тайланд, ще се проведат 4-тата Конференция на ректорите на Форума Азия-Европа (АСЕМ) и съпътстващият 2-ри Форум на студентите на АСЕМ.

Конференцията на ректорите на АСЕМ представлява важна платформа за обмен между висшите училища в Европа и Азия и е основна проява по линия на културното и образователното сътрудничество. Тя се провежда от 2010 г. след решения на министрите на образованието на АСЕМ.

Организатори на събитието са Фондацията Азия-Европа АСЕФ (единствената постоянно действаща институция на АСЕМ, действаща като Секретариат на Конференцията) съвместно с Университетската мрежа на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), Международната университетска асоциация и др.

Подробна информация за двете прояви може да се намери на адрес: www.asef.org/index.php/projects/themes/education/3119-ARC4.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“