Форум KnowledgeExpо 2014 г.

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Форум KnowledgeExpо 2014 г.

Форум KnowledgeExpо 2014 г., 20-22 ноември 2014 г. в Делхи, Индия

Конфедерацията на индийската индустрия организира Форум KnowledgeExpо 2014 г., който ще се проведе в периода 20-22 ноември 2014 г. в Нойда, Делхи. Сдружението работи за създаване и поддържане на благоприятна среда за развитието на Индия, партнирайки с индустрията, правителството и гражданското общество, чрез съвети и консултативни процеси. Темата на Конфедерацията за 2013-2014 г. е ускоряване на икономическия растеж чрез иновации, трансформация, включване и управление.

Генералният директор на организацията кани академичните институции, научните организации, експерти по индустриална собственост и индустрията в България за участие в KnowledgeExpо 2014 г. По време на форума участниците ще имат възможност да подготвят и представят научите и иновативни постижения на страната в области като енергия, медицина, селско стопанство, биотехнологии, роботика, интелигентни градове, устойчиво развитие и др.

За повече информация кандидатите за участие във Форума могат да посетят интернет страницата на изложението на адрес www.ciiknowlegdexpo.in или да отправят своите въпроси към Mr. Anjan Das ([email protected]) и Ms. Neerja Bhatia ([email protected]).

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“