Международен конкурс в областта на науката и технологиите, Техеран, Иран

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Международен конкурс в областта на науката и технологиите, Техеран, Иран

Международен конкурс в областта на науката и технологиите ще се проведе в Техеран, Иран в периода ноември 2014 г. - януари 2015 г.

В периода ноември 2014 г. - януари 2015 г. в Техеран, Иран ще се проведе Международен конкурс в областта на науката и технологиите за определяне на лауреатите на 28-те международни награди „Хорезми".

„Хорезми" е конкурс за принос в областта на науката и технологиите, кръстен на името на „бащата на алгебрата", Мохамед ибн Муса ал-Хорезми, математик, географ и астроном. Организатор на мероприятието е Иранската организация за изследвания в сферата на науката и технологиите към Министерството на науката, изследванията и технологиите на Иран.

В конкурса могат да вземат участие учени и изследователи в областта на аеронавтиката и астрономията; селско стопанство и природни ресурси; базисни науки; биотехнологии; околна среда; медицина; химическа индустрия; електротехника и компютърни технологии; инженерни науки; мениджмънт на индустрията и технологиите; материалознание и металургия; мехатроника; нанотехнологии и възобновяеми енергийни източници.

Крайният срок за кандидатстване за конкурса е 10 ноември 2014 г. Церемонията по връчване на наградите ще се състои през месец февруари 2015 г.

Повече информация в конкурса и процедурата за кандидатстване можете да намерите на адрес: www.khwarizmi.ir.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“