Конференция

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Конференция

КОНФЕРЕНЦИЯ "УНИВЕРСИТЕТИ, БИЗНЕС И КO.: ЗАЕДНО МОЖЕМ. СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕЖДУСЕКТОРНИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И РАСТЕЖ" НА 2 И 3 ОКТОМВРИ В РИМ

На 2 и 3 октомври 2014 г. в Рим ще се проведе конференция "Университети, бизнес и Кo.: заедно можем. Стратегически междусекторни партньорства за икономическа и социална промяна и растеж". Събитието е под егидата на Италианското председателство и лично на министъра на образованието, университетите и науката на Италия Стефания Джанини. Форумът се организира от Европейската комисия - Генерална дирекция за образование и култура на държавите-членки, в сътрудничество с Конференцията на италианските ректорите (CRUi) и има за цел изработване на платформа за постигане на напредък и улесняване взаимодействието между академичните и бизнес средите. По време на конференцията група международно признати учени и изследователи в областта на обучението по предприемачество и висшите училища, представители на бизнес асоциации и изпълнителни директори на големи, малки и средни предприятия, както и други заинтересовани страни ще обсъждат необходимостта от по-тясно и по-разнообразно сътрудничество и обмен между висшите училища и бизнеса.  Ще бъдат дискутирани и новите подходи за по-лесно адаптиране на завършващите висше образование към пазара на труда, непрекъснатото образование, модернизиране и преквалификация на работниците и служителите.

Повече информация за конференцията "Университети, бизнес и Кo.: заедно можем. Стратегически междусекторни партньорства за икономическа и социална промяна и растеж" в периода 2-3 октомври в Рим, както и регистрационна форма за участие може да намерите на интернет страницата на форума http://www.ubcforum-italy.com/ .

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“