Стипендии за студенти, завършили висше образование, и учени предоставя австрийското федерално министерство на науката, изследователската дейност и икономиката през учебната 2015/2016 г.

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Стипендии за студенти, завършили висше образование, и учени предоставя австрийското федерално министерство на науката, изследователската дейност и икономиката през учебната 2015/2016 г.

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, И УЧЕНИ ПРЕДОСТАВЯ АВСТРИЙСКОТО ФЕДЕРАЛНО МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И ИКОНОМИКАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

Австрийското Федерално министерство на науката, изследователската дейност и икономиката предоставя стипендии за студенти, завършили висше образование, и учени през учебната 2015/2016 г.

За стипендиите Франц Верфел и Рихард Плашка в бъдеще ще има две дати за подаване на документи – 1 март и 15 септември. Стипендия Ернст Мах обхваща три програми:

  • Ернст Мах в целия свят;
  • Ернст Мах за висши училища;
  • Ернст Мах – Postdoc.

Подробна информация за отделните стипендии и техният размер може да бъдат намерени на интернет страницата www.grants.at (на немски и английски език). Кандидатстването за стипендия през учебната 2015/2016 г. задължително и без изключения става по електронен път (www.scholarship.at).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“