Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD за 2015/2016 г.

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD за 2015/2016 г.

СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН DAAD ЗА 2015/2016 Г.

Германската служба за академичен обмен DAAD предоставя стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за предстоящата академична 2015/2016 г.

Подробна информация, включваща списък със стипендиите, условия, срокове и необходими документи за кандидатстване, може да бъде намерена на интернет страницата на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София: www.cmfnd.org. Подборът на стипендиантите ще се извършва под ръководството на Посолството в сътрудничество с фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ и с участието на независими експерти от България и Германия.

Стипендиите ще бъдат връчени на официална церемония в сградата на Посолството през месец май 2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“