Обучение по програма по образователно планиране и администрация, Индия

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Обучение по програма по образователно планиране и администрация, Индия

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ В HAЦИОНАЛНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ, ИНДИЯ

Националният университет за образователно планиране и администрация, град Ню Делхи, Индия предлага  35 свободни места за обучение по  програма по образователно планиране и администрация с продължителност 6 месеца за придобиване на 31-ва Международна диплома по образователно планиране и администрация. Обучението се провежда на английски език.

Цели на поучението:

 • Насърчаване на регионалното сътрудничество чрез обмен на опит;
 • Повишаване на компетенциите в областта на образователното планиране;
 • Стремеж към развитие на образованието в развиващите се страни чрез политика па планиране и управление на образованието;
 • Развиване на ефективни управленски и лидерски умения в образователната администрация;
 • Управление на проекти.

Видове обучение:

 • Лекции - дискусии;
 • Практическо обучение (упражнения);     
 • Групови дискусии;
 • Тематични семинари;
 • Обучението завършва с изготвяне на дисертация.

Срок на обучение:

 • Програмата е с продължителност 6 месеца и е разделена на два периода: 2 февруари - 30 април 2015 г. в Индия и 1 май - 31 юли 2015 г. в родната страна на участника.

Изисквания към кандидатите:

 • Работещи в сферата на образователното планиране и администрацията на началното, основното, средното и висшето образование, като  в това число не се включват учители и преподаватели:
 • Кандидатите да представят информация за своя образователно-административен опит, образователни квалификации и източници на финансиране;
 • Таксата за обучение е 10 000 долара, с изключение на номинираните от индийското правителство, чиито разноски се поемат от него.
 • Кандидатурите трябва да бъдат представени до 10 декември 2014 г. Чрез посолството на Република Индия в България;
 • Необходимо е придобиването на виза за престой в Индия за съответния период.

Допълнителна информация относно програмата по образователно планиране администрация на Националния университет за образователно планиране администрация е качена на сайта на университета – http://www.nuepa.org.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“