Програма "Eugen Ionescu"

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Програма "Eugen Ionescu"

ИНФОРМАЦИЯ за докторантска и пост докторантска програма "Eugen Ionescu" за академичната 2014-2015 година

Български граждани могат да вземат участие в докторантска и пост докторантска програма "Eugen Ionescu" за академичната 2014-2015 година. Програмата е създадена от Румънското правителство през 2007 г. след Единадесетата среща на Франкофонията и е управлявана от Университетската агенция на франкофонията (УАФ).

Програмата е насочена към докторанти и изследователи от държави членки на Международна организация на Франкофонията (МОФ). Стипендиите са предоставени от Румъния, чрез Министерството на външните работи на Румъния, като приоритет имат кандидатурите, които идват от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Продължителността на курса е 3 месеца, започващ от 1 март 2015 г. Следва да се отбележи, че румънското Министерство на външните работи не приема директно кандидатурите.

Крайният срок за предаване на кандидатури за докторската и пост докторската програма "Eugen Ionescu" за академичната 2014 - 2015 година е 14 декември 2014 г.

Процедурата за предаване на кандидатурите е както следва:

  • Всеки кандидат се свързва с един от румънските университети,  включени в програмата, и след като бъде приет от него, те трябва да предадат файл с кандидатурата си на регионалния офис на УАФ за ЦИЕ със седалище в Букурещ;
  • Селекцията на кандидатурите по научни критерии се извършва от регионална комисия от експерти;
  • Крайният избор на кандидатури се изпълнява от съставна комисия, в която румънското Министерство на външните работи има правото да реши, взимайки предвид интересите на Румъния и приоритетите на външната политика;
  • Резултатът от процедурата и имената на избраните се обявяват на сайта на програмата.

Допълнителна информация за докторантска и пост докторантска програма "Eugen Ionescu"    за    академичната    2014-2015 година може да бъде намерена на http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/bourses-eugen-ionescu-14-15-арре1/

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“