Хартия

Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки до 01.10.2014 г. » Хартия

Рамково споразумение СПОР-41/07.10.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет "Доставка на копирна хартия" по обособена позиция 1 "Доставка на рециклирана копирна хартия"

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“