Летни курсове, Осло, 2015

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Летни курсове, Осло, 2015

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ В УНИВЕРСИТЕТА НА ОСЛО, НОРВЕГИЯ, В ПЕРИОДА 20 ЮНИ–31 ЮЛИ 2015 г.

Университетът на Осло, Норвегия, отправя покана за участие в международни летни курсове, които ще се проведат в периода 20 юни–31 юли 2015 г. Обучението включва 14 курса на ниво бакалавър, насочени към норвежкия език, култура и общество, и 7 курса на ниво магистър с акцент върху международни теми.

Крайният срок за кандидатстване за стипендии е 01 февруари, 2015 г.

Кандидатите могат да заявят желание за участие в курсовете чрез системата за онлайн апликации Seknadsweb, на адрес: uio.no/summerschool.

Студенти, които сами или чрез спонсори ще заплатят участието си в курсовете, могат да кандидатстват до 15 март 2015 г. След тази дата ще се проведе допълнително приемане на кандидати в случай, че има останали свободни места. Подробна информация за международните летни курсове в Университета на Осло, Норвегия, може да се намери на следния адрес: www.uio.no/summerschool.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“