Стипендии за обучение в Р Корея

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии за обучение в Р Корея

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Женският университет Евха (Ewha Womans University) предоставя възможност за обучение на български граждани в образователно-квалификационна степен „магистър", считано от учебната 2015 г.

Учебното заведение приема всяка година студенти от женски пол от 104 държави, които имат възможността да изучават близо 100 дисциплини. Обучаващите се в Женския Университет Евха имат възможност да получат пълна или частична стипендия.

Повече информация относно условията за кандидатстване и координати за контакт могат да бъдат поискани на следния електронен адрес: [email protected] или на http://enter.ewha.ac.kr.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейската страна от 15 април 2015 г. до 15 май 2015 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“