ИНФОРМАЦИЯ за стипендии в областта на „зелената химия"

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » ИНФОРМАЦИЯ за стипендии в областта на „зелената химия"

ИНФОРМАЦИЯ за стипендии в областта на „зелената химия"

ЮНЕСКО, Open Joint Stock Company PhosAgro и International Union of Pure and Applied Chemistry предоставят стипендии в областта на „зелената химия“.

Спонсорите предоставят финансиране на стойност до 30 000 USD  за перспективни изследвания в областта на „зелената химия", осъществявани от млади учени на възраст до 35 години.

Детайлна информация за условията на финансиране можете да намерите на:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life

Срокът за подаване на документи е 28 февруари 2015 г.

Следващият трети цикъл на финансиране ще бъде представен през септември 2015 г.

Документи за кандидатстване

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“