В

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » В

AБВГД, Е-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Валентина Димитрова Благова, главен експерт в МОН, 94-5638 от 18.12.2020 г.

Валентина Митева Каналиева, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Бургас, 94-6440 от 31.12.2018 г. 

Валентина Николова Георгиева, експерт програми и проекти в МОН, 94-385 от 31.01.2019 г.

Велина Паисиева Томова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - София-град, 94-1131 от 29.03.2021 г.

Ваня Димитрова Блъскова, старши експерт по изкуства в РУО-София-град ,94-3086 от 07.07.2020 г.

Васил Стоянов Пеев, старши експерт по български език и литература в РУО-Шумен, 94-4567 от 26.08.2019 г.

Велизара Дончева Митева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-Добрич, 94-799 от 26.02.2019 г. 

Величка Николаева Николовa, експерт програми и проекти в МОН, 94-182 от 20.01.2020 г.

Венка Цветкова Вучкова, експерт програми и проекти в МОН, 94-2999 от 12.06.2019 г.

Венка Цветкова Вучкова, експерт, програми и проекти (Координатор „Териториални екипи“), 94-5674 от 29.12.2020 г.

Венка Цветанова Вучкова, експерт, програми и проекти (Координатор „Териториални екипи“), 94-1261 от 13.04.2021 г.

Венко Спасов Божанов, експерт програми и проекти в МОН, 94-960 от 31.03.2020 г. 

Венцеслава Атанасова Григорова, главен експерт в МОН, 94-562 от 11.02.2019 г.

Вера Георгиева Влахова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-София град, 94-5328 от 23.11.2020 г.

Веселин Георгиев Василев, главен експерт в МОН, 94-6448 от 31.12.2018 г.

Весислава Орлинова Панджерова, главен експерт в МОН, 94-3787 от 10.07.2019 г.

Виолета Емилова Василева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - Плевен, 94-6301 от 17.12.2018 г.

Виолина Христова Войнова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Търговище, 94-5635 от 30.10.2018 г.

Витан Цветанов Витов, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Велико Търново, 94-6153 от 06.12.2018 г.

Владимир Валериев Станчев, директор на дирекция в МОН, 94-2268 от 29.05.2020 г. 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“