В

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » В

AБВГД, Е-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Валентина Митева Каналиева, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Бургас, 94-6440 от 31.12.2018 г. 

Валентина Николова Георгиева, експерт програми и проекти, МОН 94-385 от 31.01.2019 г.

Ваня Савчева Маркова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Търговище, ЧР-21-3 от 11.05.2018 г.

Васил Стоянов Пеев, старши експерт по български език и литература в РУО-Шумен, 94-4567 от 26.08.2019 г.

Велизара Дончева Митева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-Добрич, 94-799 от 26.02.2019 г. 

Венка Цветкова Вучкова, експерт програми и проекти в МОН, 94-2999 от 12.06.2019 г.

Венцеслава Атанасова Григорова, главен експерт, МОН 94-562 от 11.02.2019 г.

Веселин Георгиев Василев, главен експерт в МОН, 94-6448 от 31.12.2018 г.

Весислава Орлинова Панджерова, главен експерт в МОН, 94-3787 от 10.07.2019 г.

Виолета Емилова Василева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - Плевен, 94-6301 от 17.12.2018 г.

Виолета Маркова Ангелова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - София-град, 94-2814 от 03.06.2019 г. 

Виолина Христова Войнова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Търговище, 94-5635 от 30.10.2018 г.

Витан Цветанов Витов, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Велико Търново, 94-6153 от 06.12.2018 г.

Владимир Валериев Станчев, главен вътрешен одитор в МОН, 94-1419 от 23.04.2018 г.


 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“