В

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » В

AБВГД, Е-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Валентина Димитрова Благова, главен експерт в МОН, 94-5638 от 18.12.2020 г.

Валентина Митева Каналиева, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Бургас, 94-6440 от 31.12.2018 г. 

Валентина Николова Георгиева, експерт програми и проекти в МОН, 94-385 от 31.01.2019 г.

Ваня Веселова Найденова, главен експерт в МОН, 94-3381 от 07.07.2021 г.

Ваня Димитрова Блъскова, старши експерт по изкуства в РУО-София-град ,94-3086 от 07.07.2020 г.

Васил Стоянов Пеев, старши експерт по български език и литература в РУО-Шумен, 94-4567 от 26.08.2019 г.

Велина Паисиева Томова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - София-град, 94-1131 от 29.03.2021 г.

Весела Трайкова Караянева, главен експерт в МОН, 94-3250 от 13.07.2021 г.

Велизара Дончева Митева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-Добрич, 94-799 от 26.02.2019 г. 

Величка Николаева Николовa, експерт програми и проекти в МОН, 94-182 от 20.01.2020 г.

Венка Цветкова Вучкова, експерт програми и проекти в МОН, 94-2999 от 12.06.2019 г.

Венка Цветкова Вучкова, експерт, програми и проекти (Координатор „Териториални екипи“), 94-5674 от 29.12.2020 г.

Венка Цветанова Вучкова, експерт, програми и проекти (Координатор „Териториални екипи“), 94-1261 от 13.04.2021 г.

Венко Спасов Божанов, експерт програми и проекти в МОН, 94-960 от 31.03.2020 г. 

Венцеслава Атанасова Григорова, главен експерт в МОН, 94-562 от 11.02.2019 г.

Вера Георгиева Влахова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-София град, 94-5328 от 23.11.2020 г.

Веселин Георгиев Василев, главен експерт в МОН, 94-6448 от 31.12.2018 г.

Весислава Орлинова Панджерова, главен експерт в МОН, 94-3787 от 10.07.2019 г.

Виолета Емилова Василева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - Плевен, 94-6301 от 17.12.2018 г.

Виолина Христова Войнова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Търговище, 94-5635 от 30.10.2018 г.

Витан Цветанов Витов, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Велико Търново, 94-6153 от 06.12.2018 г.

Владимир Валериев Станчев, директор на дирекция в МОН, 94-2268 от 29.05.2020 г. 

Владимир Иванов Кършев, старши експерт в РУО-Пловдив, 94-3900 от 17.08.2021 г.

Върбинка Христова Миланова, изпълнител (ПМС66/1996 г.) в МОН, 94-3841 от 10.08.2021 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“