Стипендии към Финансов университет, Русия

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии към Финансов университет, Русия

ФИНАНСОВИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ 5 ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ, МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

95-годишният Финансов университет при Правителството на Руската Федерация е едно от най-старите висши училища в Русия, със седалище в Москва. То подготвя финансисти, икономисти, юристи по финансово право, математици и IT специалисти.

Отделните специалности могат да се намерят на интернет страницата на Финуниверситета:

Изискването на Финансовият университет е кандидатите да владеят добре руски език, както и да имат необходимо ниво на знания в областта на математиката, предвид спецификата на обучението.

Документите на кандидатите се приемат до 15 април 2015 г. във Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“