Стипендии за обучение в Русия

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии за обучение в Русия

Стипендии за български граждани за обучение в Руската федерация

Министерството на образованието и науката на Руската федерация и РОССОТРУДНИЧЕСТВО обявяват предоставянето на 150 стипендии за български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър", образователно-квалификационна степен „магистър", образователна и научна степен „доктор“, за частичен срок на обучение или специализация в руски висши училища, считано от учебната 2015-2016 година.

Одобрените кандидати ще бъдат освободени от заплащане на такса за обучение, ще им бъдат предоставени месечна сума, общежитие при условията за руски граждани, които се обучават за сметка на федералния бюджет.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация за програмата на следния електронен адрес:
http://rkic-bg.com/ru/obrazovanie-v-rossii/ob-yavlenie-o-prieme/item/23048-обява-за-прием-в-русия-на-2015-2016-учебна-година.html

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи съгласно изискванията, посочени от руската страна до представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО  в София - ул. Шипка № 34, отдел „Наука и образование", кабинет 212.

Крайният срок за подаване на документи е 20 март 2015 г.

За контакти И информация: тел. 02 946 19 06; 02 943 35 23;
[email protected]; [email protected]; [email protected] - представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО в Република България.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“